– Minimum leeftijd 18 jaar, de minimum leeftijd kan verschillen per event.

– Legitimatie verplicht.

– Bij fouillering verplicht medewerking verlenen.

– Garderobe verplicht. Rondslingerende jassen en tassen worden onder uw eigen verantwoordelijkheid verwijderd.

– Gepaste kleding verplicht. Sportkleding, base-ballcaps en ontbloot bovenlijf verboden.

– Er dient gebruik gemaakt te worden van de toiletten tegen betaling. Bij urineren in de tuin of het niet willen betalen bij de toilet volgt uitzetting.

– Het lastigvallen van andere bezoekers wordt niet getolereerd.

– Drankmisbruik verboden. Gevolg: uitzetting.

– Drugbezit, druggebruik en/of drughandel verboden.

– Slag-, steek-, vuurwapens en andere goederen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn verboden.

– Flyering en andere promotie zonder toestemming verboden.

– Bij calamiteiten onmiddellijk de portiers en/of het personeel waarschuwen.

– Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen en de toegang voor langere tijd ontzegd.

– Beeld- en geluidsopnamen gemaakt tijdens dit evenement kunnen zonder aankondiging en tegenprestatie worden gebruikt door de organisatie.

– Videocamera’s registreren onregelmatigheden.

– Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt de toegang ontzegd.